Tan quan nguyen - 🧡 Nguyen Quoc Quan

Tan quan nguyen

Quan nguyen tan Trần Hưng

Quan nguyen tan

Quan nguyen tan

Quan nguyen tan

Quan nguyen tan

Quan nguyen tan

Quan nguyen tan

Quan nguyen tan

Quan nguyen tan

Quan nguyen tan

Năm 1292, Nguyên Thế Tổ mệnh Diệc Hắc Mê Thất, Sử Bật và Cao Hưng đem thủy quân Phúc Kiến nam chinh Vương quốc trên đảo , đồng thời làm khuất phục nước lân cận của Majapahit là Cát Lang, song trúng kế bị đột kích, chiến bại trở về, song sau đó Majapahit vẫn phái sứ giả đến triều cống.

  • Tuy nhiên, giai đoạn sau Nguyên Huệ Tông lười nhác chính sự, dẫn đến việc vào năm 1350 phát sinh thiên tai nhân họa rồi dẫn đến dân biến.

Tuy nhiên, cuối cùng triều đình phế trừ khoa cử, chuyển về chế độ tuyển cử, về sau hai lần tổ chức vào năm 1252 và 1276, tổng cộng tuyển 1890 Nho hộ.

  • Hưng Đạo Vương đoán biết trước , bèn sai Nguyễn Khoái dẫn binh đi đường tắt lên thượng lưu sông Bạch Đằng , lấy gỗ đẽo nhọn , bịt sắt đóng khắp giữa dòng sông , rồi phục binh.
2022 dharmasocialprojects.com.s3-website-us-west-1.amazonaws.com Tan quan nguyen